lunes, 5 de junio de 2017

La Tira


Una Guardia Urbana llunyana 

Sempre havíem pensat, que a Lleida teníem i manteníem, un cos de policia municipal o local proper als ciutadans, que estava per a fer complir la llei i per ajudar als ciutadans que actuen dintre de la llei, defensant-los en tot cas, dels que la incompleixen. Sempre havíem pensat així, però des de fa uns anys, aquesta creença es començà a posar en dubte i fins ara, el cert és que, que la tenim per una Guardia Urbana llunyana.
 
Les ultimes queixes que ens han arribat, fan referència a la indiferència que demostra la Guardia Urbana, quan un veí de Lleida li  telefona, explicant algun cas de gamberrisme, soroll nocturn o altercats a la via pública.
Ens diuen que quan avisen per telèfon a la Guardia Urbana, per a que els agents es personin per a corregir o reprimir, la resposta sol ser que l’informant, “ha de posar una denuncia”.
No ens sembla una resposta adequada ni correcta, ja que per posar una denuncia no ens molestaríem en telefonar, sinó que simplement aniríem a posar-la al Jutjat. Sempre havíem entès, que els agents de la Guardia Urbana i davant un avis, s’havien de personar per posar ordre i fer complir la llei, però ara sembla que no volen ser molestats. 

Aleshores es pregunten (i ens preguntem nosaltres també), per a què deu de servir la Guardia Urbana o Policia Local a Lleida?

Ens resistim a creure, que la missió dels agents sigui només, cobrar un bon sou (molt més elevat que la Policia Nacional o que la Guardia Civil, segons ens informen), per simplement passejar la gorra. Però no aconseguim esbrinar, a la vista de les reiterades queixes, quines deuen ser les competències reals d’aquest cos policial local?
Per tant i ja que legalment l’Alcalde és el Cap de la Guardia Urbana, des d’aquí el volem encoratjar per a que ens digui: quina és segons ell, la missió de la Guardia Urbana a Lleida?  

En qualsevol cas, no volem saber a què dediquen els agents el seu temps lliure, sinó a què dediquen el seu temps laboral. Que quedi ben entès.
Perquè, quines “competències” té aquest cos policial i quant ens costa als lleidatans al cap de l’any, mantenir a la Guardia Urbana, amb la seva Caserna, inclosa?   

En cas de que aquesta pregunta, pogués resultar molesta pel nostre irascible alcalde, la podem retirar tot i canviant-la per una altra: Sr. Alcalde, segons vostè, quina utilitat té la Guardia Urbana per als veïns de Lleida?

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]