lunes, 12 de junio de 2017

La Tira


Unes multes prescrites, però sospitoses 

Diuen que des de fa uns dies, hi ha una gran moguda a l’Ajuntament de Lleida. Els regidors del Comú van denunciar multes prescrites de regidors, cosa que va originar un petit terratrèmol en el Ple de finals de maig.
Resulta molt il·lustrativa l’escena de quan els regidors anuncien un prec o una pregunta (de contingut desconegut) i llancen a la cara de l’equip de govern socialista, el tema de les multes prescrites.
Si re visionem el vídeo del moment, veurem com l’Alcalde i la regidora d’Economia es mostren tremendament afectats per la denuncia. Alguna raó deu d’haver.
A més, l’Alcalde els hi repeteix als denunciants que
No crec que en aquest Ajuntament trobin gaires multes de regidors prescrites”. Una afirmació que es veu desautoritzada només dos dies desprès, per la regidora d’Economia, admeten que hi ha multes de regidors prescrites.
Però és que pocs dies desprès, el Comú publica el nombre de multes prescrites, que hi ha per regidors en cada partit.
En què quedem Alcalde, teníeu multes prescrites presumptament i de forma “tramposa”, de regidors de l’Ajuntament, sí o no? Perquè si ens enganyeu en això també ens podeu engalipar en moltes altres coses.

A veure Alcalde, segons la llei, el Cap de la Guardia Urbana sou vos. Es a dir, sembla ser que agents sota les vostres ordres, han posat unes multes, en compliment de alguna normativa legal de trànsit i sembla que vostè, que segons la llei, és l’únic que les pot declarar prescrites firmant el document corresponent, les hi heu perdonat, presumptament, per ser qui era l’infractor?  Com és això?

Aquí el que correspon, és que vostè presenti als regidors, els comprovants de certificat de correus, conforme s’ha enviat les notificacions i que per la raó que sigui, no s’han pogut notificar.

Però és que si mirem les publicacions que feu al BOP, Butlletí Oficial de la Província (ja que segons la llei de Butlletins Oficials, cap decisió és legal si no surt publicada en algun butlletí oficial), veureu que de tant en quant publiqueu una relació de sancions o multes de trànsit, que es publiquen com una resolució d’Alcaldia (davant de qui s’ha d’adreçar un possible recurs), sota el concepte:
“Les multes es notifiquen mitjançant el present edicte, de conformitat amb allò que disposen els articles 59, 4 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, a l’haver estat infructuosos els intents de notificació personal domiciliaria, en trobar-se els interessats absents o en lloc desconegut, o per negar-se a signar el justificant de la notificació”.

Si no teniu els comprovants de correus, sobre els intents de notificació i si a més, les multes no han sortit al BOP, la pregunta obligada és:
Com és senyor Alcalde, que a segons qui, se li notifica personalment i si no es pot, u feu al BOP com diu la Llei, i a segons qui, se li guarden les multes al calaix fins que prescriuen?

Davant aquesta denuncia, es comenta que s’ha ordenat una “cacera de bruixes”, es a dir, en comptes de demanar perdó als ciutadans per aquesta desigualtat tant lletja, que denota actituds de cacic i per tant privilegis, i fer els possibles per a rectificar aquesta greu anomalia, el que es fa, es intentar esbrinar qui ha tret la informació, es buscar la represàlia o la venjança. És allò que es diu “matar al missatger” i que denota poca qualitat democràtica, poca talla com a governant i fins i tot manca d’elegància política.

Per una altra banda, sembla estrany que el partit que us recolza a l’Alcaldia, Ciutadans, el qual posava per davant de tot la “regeneració democràtica” estigui assistint a aquesta comèdia bufa com un convidat de pedra. 
Ens preguntem, quina deu ser la feina de Ciutadans, si impulsar la seva tant explicada “regeneració democràtica” o practicar el  “más de lo mismo”?   

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]