martes, 21 de marzo de 2017

La Tira


“La Llotja no ha costat ni un euro als lleidatans”

A hores d’ara ignorem si algun dia podrem arribar a saber com es va pagar la faraònica “Llotja” i quin misteri deu d’haver per a que oficialment, comencés pressupostada en 25 milions d’euros i aquest pressupost pujant com un ascensor, va anant incrementant-se fins arribar oficialment als 49,5 milions.
Aquesta és la xifra que se’ns va donar des de la Paeria, però degut a la opacitat del nostre Ajuntament, no sabem tampoc quan va acabar costant realment. Ni tant sols quant ens costa la subvenció que se li assigna anualment.

Però hi ha una qüestió a tenir en compte: l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ens va dir en diverses ocasions, que “La Llotja no ha costat ni un euro als lleidatans”. Una afirmació que costa molt de creure, simplement perquè no és usual que un constructor regali a la ciutat 49,6 milions d’euros. Aquí estem acostumats, a que les empreses constructores construeixen per a treure’n un benefici i no hem vist que siguin tant altruistes o generoses, com per a tenir unes pèrdues tant milionàries.  

Llegint les “Diligencias de investigación” que adreça el Fiscal Anticorrupció a la Audiència Nacional, sobre el cas de Caixa Catalunya i on es manté que el perjudici total causat a l’entitat, arriba fins als 721,38 milions d’euros, es troba un apartat dedicat a CERBAT, una empresa formada per la unió de PROCAM, empresa constructora de Caixa Catalunya i la lleidatana, Construcciones Batlle Cervera SA.

Es diu que al març de 2007, el Centre de Negocis i Convencions (empresa municipal) ven en escriptura pública, el pati que queda al fons de la Llotja per a construir dues torres: una de 16 plantes i l’altra de 22 (Torres de Lleida) que no s’han construït.
Es diu que al novembre de 2008, el Consell d’Administració de Caixa Catalunya, va aprovar la separació dels seus socis a CERBAT, “degut al complex entorn econòmic que va provocar que la societat tingués una manca absoluta de tresoreria i viabilitat per poder afrontar els seus compromisos de pagament i Construcciones Batlle Cervera, va manifestar la seva impossibilitat de poder aportar qualsevol quantitat econòmica a aquesta societat”
Es cita un informe jurídic de Caixa Catalunya en el que es considera “la nul·la possibilitat del nostre soci per aportar recursos, la impossibilitat d’afrontar l’entitat (CERBAT) el requeriments de capital que les operacions immobiliàries projectades demanaven i les obligacions contretes en els diferents contractes signats”.

Crida l’atenció, quan diu que havent comprat finalment, PROCAM la seva part de CERBAT a Construcciones Batlle Cervera, va passar el pati de la Llotja-Torres de Lleida amb altres finques a una filial tot i explicant, que les finques tenien aparellats uns crèdits hipotecaris en favor de Caixa Catalunya de 59.724.600 euros.

Es a dir, podria ser que la Llotja s’hagués finançat amb un crèdit hipotecari, que aquest crèdit no s’hagués pagat, ja que la societat PROCAM no tenia diners i que aleshores, aquest crèdit hagués fet cap al forat negre de Caixa Catalunya, es a dir al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Un forat que es va tenir de rescatar amb 12.676 milions d’euros, que van sortir de recursos públics i per tant de tots, en el procés de reestructuració bancaria que es va portat a termini entre 2009 i 2015.

En aquest cas, hauria set una gran mentida de l’alcalde, Àngel Ros, que ens va repetir un i altre cop, com no ens havia costat ni un euro als lleidatans.

I si aquestes empreses no tenien diners per a pagar inicialment les despeses del projecte, perquè se hi van presentar? A més tenim entès, que mai va haver llicencia d’obres municipal per a construir aquest edifici, tenim entès que ni tant sols es va demanar, i per tant, no es va pagar?


No és d’estranyar quant fa poc, algú proper ens va comentar sobre l’alcalde “s’ha pres uns dies de vacances, perquè estava molt estressat i fins i tot, semblava que els ulls casi li sortien de les orbites”.  Aquí Ros només té dos sortides: o dona total transparència i totes les explicacions que facin falta, sobre com es va pagar La Llotja, o ha de plegar.

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]