lunes, 13 de febrero de 2017

La Tira


El cas dels “no directius” de la Diputació de Lleida

En sentencia del 30 de desembre de 2016, que va instar la secció sindical de la CGT, contra la Diputació Provincial de Lleida, la magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, diu en poques paraules, que quatre directius nomenats pel govern del president Joan Reñé, van estar nuls des del primer moment del seu nomenament.

Concretant ve a transcriure (con no podia ser d’una altra manera) l’article corresponent de la llei: “El nomenament de personal directiu que, en el seu cas, hi hagés a les Diputacions, s’haurà d’efectuar d’acord a criteris de competència professional y experiència, entre funcionaris de carrera de les Entitats locals, que pertanyin a la categoria A1".  
Com sigui que aquestes quatre persones no tenien aquestes característiques, el que diu la magistrada jutge, és que procedeix anular els nomenaments de: Coordinadora General, Cap de Gabinet de Comunicació, Director de Planificació i Cooperació i el de Director de Recursos Humans.

És una sentencia judicial que admet la interposició de recurs d’apel·lació en el termini de 15 dies, però també es cert, que d’entrada es qüestiona i molt la labor de govern del President Joan Reñe, doncs sembla que un polític professional que té els seus assessors, no hauria de caure en aquests errors, que caldria esbrinar si són involuntaris, o consentits.

De ben segur, que la Diputació presentarà recurs a aquesta sentencia, que per altra banda sembla molt difícil de canviar donant-li la volta.

De moment el que s’ha de començar a pensar, és que possiblement totes les decisions que han signat aquestes persones són nul·les de ple dret, es a dir, no serveixen per a res. Però a més hi ha una altra cosa, algunes d’aquestes persones formaven part de la denuncia que va presentar el President de la Diputació contra dos funcionaris de la corporació. Hi ha per tant, una pregunta que es podria plantejar al fil de tot: si aquesta sentencia (479/2016) del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, arriba a ser ferma, aquestes persones que formen part de la denuncia, “caurien” del procediment deixant-lo possiblement arxivat?

Entretant no s’entén gaire, que des d’una Diputació com és la de Lleida, no es faci tot d’acord amb la llei i sembla que el propi president Reñé, hauria d’haver donat ja tota classe d’explicacions, a banda d’haver cessat davant el dubte i al menys provisionalment, a aquests quatre directius.
Si no intenta rectificar, que hem de pensar sobre vostè, president Reñé?         

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]