jueves, 2 de febrero de 2017

La Tira


La piràmide dels misteris

Què està passant amb la Llotja? La manca de transparència de l’Ajuntament de Lleida, ens porta a fer-nos questa enigmàtica pregunta. El nivell de fosquedat amb tot el que envolta a la Llotja és tant gran, que com algú ha dit, cada pedra de la façana (que van importar des de Brasil, segons diuen) amaga davall un misteri.

Ara resulta que l’empresa de la Seu, a la qual se li va donar el contracte de gestió de l’edifici al 2012, acaba de renunciar al contracte, ja que diu que la concessió té “inviabilitat econòmica”, malgrat que l’empresari exposa que ha invertit 1,5 milions en equipar l’immoble.
Per la seva banda, l’Ajuntament al·lega que l’empresari té pendent de pagar el cànon de concessió que puja 310.000 euros i a més amenaça, amb que estudiarà si correspon aplicar alguna penalització per la renuncia al contracte de gestió.
Nosaltres pensem que l’empresa no cal que es preocupi, segurament es compensaran les xifres i no hi haurà cap penalització, doncs l’empresari és sabedor de coses.

Davant de tot, no li queda res més a l’Ajuntament de Lleida, que fer-se càrrec de tota la gestió de la Llotja i les subvencions anuals no publicades que se li venien donant per a poder subsistir, ara seran transparents.

Tot el que envolta a la Llotja ha estat sempre un misteri. Primer l’equip de Govern de Ros, va aprovar un pressupost per a construir l’edifici, però al cap de pocs dies i misteriosament, el pressupost es va veure duplicat?

Si són certes les nostres informacions, l’empresa que havia de construir les dues torres al costat de la Llotja, no ha tingut mai els 49,5 milions d’euros per pagar. Aleshores qui va pagar? Serà que la Llotja es va pagar potser, a traves d’un crèdit disfressat de Caixa Catalunya, amb el seu president socialista Narcís Serra al capdavant? Probablement sigui així i probablement també, ja que ningú ha reclamat, els 49,5 milions (si és que no són més) estarien inclosos en el forat de bombolla immobiliària-bancaria de Caixa Catalunya, entitat a la que va ser necessari rescatar per un total de 12.676 milions d’euros, es a dir, suposant que tots els espanyols paguin impostos, ens costa 270 euros a cada espanyol, potser més pels que paguem impostos, ja que sabem que n’hi ha que no en paguen.
En aquest forat doncs, deuen d’estar els 49,5 milions d’euros que van suposar la Llotja. Per tant si fos així, resultaria que entre tots els espanyols pagarem la Llotja, quan l’alcalde Ros ens va dir públicament en varies ocasions, que l’edifici no ens havia costat ni un euro als lleidatans?  

Per cert, la Fundació del Paisatge Urbà de Lleida, que l’alcalde Ros es va inventar, està inserida en la Llotja i tenim entès, que s’ha estat utilitzant aquesta entitat per a cobrar taxes de publicitat, quan aquesta tasca només la pot fer l’Ajuntament. És cert tot això, Alcalde?

La Llotja ve a ser com una piràmide lleidatana plena de misteris, doncs a banda dels referits en queden altres de menors no resolts, que de moment queden amagats darrera la fosquedat municipal. Esperem que algun dia, algun grup polític de l’Ajuntament, fen realment d’oposició, clarifiqui tots aquests misteris.

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]