martes, 22 de noviembre de 2016

La Tira


Lleida, on a la llei es elàstica com una goma 

El grup municipal lleidatà del Comú, està denunciant que el 70% de les contractacions signades per l’Ajuntament de Lleida, entre els mesos de gener i octubre de l’any corrent, s’han fet per decret i sense procediment obert de contractació, sense publicitat. En principi aquest grup municipal no ha descobert res de l’altre mon, fa molts anys que es ve fent així, fins i tot, sospitem que des de fa 36 anys. El que costa més de creure, és que “l’oposició” fins ara no ho hagi denunciat.

Tots sabem que les contractacions municipals, fetes “sense concurs, sense publicitat i per decret” són d’allò més sospitoses.
El grup municipal del Comú denuncia bàsicament la “manca de transparència”. Bé, ens sembla que la manca de transparència és una altra característica del govern municipal des de fa molts anys, quasi els mateixos.
Els hi podem documentar com tot i estan en vigor una llei que regula el Dret de Petició, al emparament de la qual, es van demanar per escrit entrades pel Registre municipal, quantitat d’explicacions sobre la tasca de Govern municipal. De tot el qual, només s’ha rebut el “silenci administratiu”, es a dir, la no resposta. I quan un Govern municipal no contesta, presumptament, és que alguna cosa vol amagar. Una situació que transportada a qualsevol país europeu avançat, hauria fet caure el Govern municipal i possiblement s’hauria processat judicialment als seus màxims responsables. Aquí i malgrat tot, aquesta il·legalitat i manca d’ètica, s’ha anat pintant amb aquella pintura “dissimuladora i bananera”, d’allò que en diuen: “aquí mano jo”.  I el poble que ha fet davant d’aquestes actituds de “fets consumats”? Doncs callar i creure, resignadament. No hi hagut fins fa pocs anys, qui hagi criticat i demanat públicament, explicacions sobre les tasques de Govern. Lamentablement, aquest silenci abusiu ens va recordar els millors anys del franquisme.

A les critiques que fa el Comú sobre les males tasques de Govern en contractacions municipals, ha contestat la regidora Tinent d’Alcalde, regidora de Gestió del Recursos Municipals, Hisenda Municipal i Polítiques de Transparència, Montse Mínguez. Realment, ens sembla una ironia del destí que Mínguez sigui regidora de Politiques de Transparència. Però volem fer algunes puntualitzacions. Ella diu: "la Paeria, l'equip de govern estan fent les coses bé i legalment". Aleshores com s’entén que hagi una sentència judicial desfavorable per l’Ajuntament, que fa referència a un tema laboral i que afecta a uns funcionaris municipals.
No entenem, com si es fan tant bé les coses com diu, l’Ajuntament ha hagut de enderrocar, via judicial, els sobre àtics que s’havien construït en un edifici de Prat de la Riba. Ni com es va tenir de tancar l’Empresa Municipal de Serveis Comunitaris, que només era un pou sense fons on eren enterrats milions i milions de pessetes, dels fons municipals i que mai hem sabut on anaven a parar.
Si fan les coses tan “bé i legalment” con ella diu, no entenem com a les eleccions de 2011 tinguessin 15 regidors a l’Ajuntament i en les passades eleccions de 2015, es quedessin en 8.
Tampoc entenem com és possible que un Ajuntament en el que hi un Departament de Transparència, no es respongui als escrits preguntant per les tasques de Govern, que li adrecen els lleidatans.

Els hi volem recordar al grup Municipal del Comú, que l’article 52/1 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, diu: Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el Diario oficial que corresponda”.

Com sempre arribem al mateix punt: sembla haver-hi en aquest país com una obsessió malaltissa, en que el poder no tingui l’obligació de complir les lleis. Però compte, els lleidatans sí que tenim aquesta obligació. Podeu provar si de cas, que us passa si no pagueu l’IBI, o mireu sinó, com ens fregeixen amb les multes semafòriques. 

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]