martes, 21 de abril de 2015

La Tira
Grups islamistes radicals a Lleida 

No tot el que es mou per les nostres contrades és recomanable. No tot el que es fa a Lleida és, diguem, presentable. A Lleida es mouen i es fan, algunes coses impresentables i ben poc recomanables.

Ahir es va publicar, que des de fa un sis anys, els serveis d’Informació i Intel·ligència, estan detectant un fort implantament d’islamisme radical incontrolat a Catalunya.

Es desprèn d’informes policials que: “S’han organitzat en grups que es dediquen a assenyalar a altres membres de la seva comunitat, per a esbroncar-los quan no compleixen amb la llei islàmica de la sharia, es a dir els principis islàmics, o quan no es comporten segons la ideologia islàmica. Recorren a la intimidació i la violència per a imposar i fer respectar les directrius que donen sobre vestimenta, l’aspecte, la barba que han de portar els homes, l’educació que han de rebre els fills. Són freqüents les amenaces i els actes d’aïllament cap els qui no els obeeixen, arribant en ocasions a protagonitzar agressions físiques”.  

Es diu també, que han creat a Catalunya, cinc grups de “policia religiosa”, on el primer grup o embrió va estar a Lleida. Uns grups que desprès s’han anat escampant a altres zones.
També consta, com aquest islamisme està tractant de tenir la seva justícia paral·lela. S’indica que en una ocasió a Lleida, es va detectar la celebració d’un judici islàmic contra una dona marroquina (per haver-se relacionat amb un nacional), que va ser condemnada a mort per lapidació, un intent que sortosament va quedar desbaratat.

Davant de tot això, un es pot preguntar, que fan tant el govern municipal, com el govern autonòmic per combatre aquestes situacions?

Els investigadors entenen, que els majors riscos de radicalització, es troben entre la població musulmana de segona generació, qui estadísticament són més propensos a deixar-se portar per tesis islamistes radicals, fent un gir reivindicatiu de la seva identitat musulmana i propiciant la auto exclusió de la resta de la societat.

Aquest és un dels grans fracassos de la política municipal del nostre alcalde, que no ha escatimat en donar protecció de tot tipus a aquests col·lectius, quan ell sabia, que no es volen integrar.
Ros sempre parla de “cohesió social”, quan  està ben clar que ha aconseguit tot al contrari, com a molt i en general, que els hi paguem entre tots el seu total manteniment via subvencions, mentre ells no es volen integrar.

Es a dir, ells estan creant uns grups islàmics com si estiguessin a l’Africa, munten una mena de sistema policial propi, així com uns tribunals islàmics, tot completament al marge, de les lleis existents en el país que els acull com a “refugiats econòmics” i davant de tot, els nostres governants ens venen parlant de integració i de cohesió? Quina burla és aquesta?

La idea de Ros, d’integrar al col·lectiu musulmà en la societat lleidatana, és un projecte fallit. És una més de les farses de la política municipal lleidatana, que Ros hauria d’explicar. Hauríem de saber, per quin motiu se’ls hi dona tantes avantatges econòmiques al col·lectiu musulmà, quan sembla que un col·lectiu que els fets demostren, no es vol integrar en un país d’acollida, no hauria de rebre cap ajut? 

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]