lunes, 9 de febrero de 2015

La Tira


Ros confessa que el partit ha comès errors, però ell no

El president del PSC i alcalde de Lleida, Àngel Ros, acaba de declarar, que el seu partit “ha comès errors en els últims anys al posicionar-se sobre el paradigma dominant”.

Ja era hora de que Ros ens digués alguna veritat. Efectivament, tant ell com el seu partit, han comès errors. Uns errors que els venien cometen des de feia anys, el que passa, és que ara amb la crisi, els ciutadans han posat la lupa a sobre la realitat i aleshores s’han adonat del nyap que suposen les politiques del PSC.

En un moment com aquest, que el nostre alcalde es mostra confós, el podem ajudar amb unes modestes reflexions:
El primer que s’ha de considerar, és si els errors observats, han estat involuntaris, o han estat interessats i per tant, meditats i decidits.

Una cosa que ara veuen els ciutadans (amb la lupa), és que es senten enganyats per les promeses del PSC, també de l’alcalde Ros. Per exemple, pregonar  any rere any, que estan al servei de les persones, que governen per les persones i desprès comprovar, quan s’acaben sabent algunes coses, que el PSC sembla governar en favor no de les persones, sinó en favor de certes empreses, que casualment i sempre casualment, acaben sent les mateixes.

Que el partit tingui uns quants imputats en processos de corrupció tampoc ajuda gaire a ser creïbles, quan fan el discurs de que tindran tolerància cero amb la corrupció.

Estan en el seu dret a criticar al PP per tenir presumptament una comptabilitat B. Però, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex baró del PSOE i ex president de la Junta de Extremadura, acaba de declarar textualment a un diari de tirada nacional: Ahora todo el mundo dice que no había contabilidad B, en el PSOE fue para el partido, no para los que cobraban”.
És a dir, entenem que segons Rodríguez Ibarra, al seu partit, també hi havia comptabilitat B. I en tot cas, els diners que alimenten una comptabilitat B, d’on procedeixen? Són d’una procedència legal i paguen impostos, o pel contrari, són de procedència il·legal i no paguen impostos? Són fruit de la corrupció, potser?

Una altra cosa que por servir d’exemple, és la manca de transparència. Quan un ciutadà sol·licita per escrit dades o explicacions sobre la seva labor de govern, han optat per no donar-les i en moltes ocasions, han recorregut a allò tan lleig i tan antidemocràtic que es diu "silenci administratiu", es a dir, aplicar un abús de poder, per no contestar a unes qüestions incòmodes, que poden portar implícitament a reconèixer, que s’han comes irregularitats legals des del abús de poder.  

Per tant, no és com diu Ros un tema de “ambigüitat”, sinó més aviat una qüestió de credibilitat i de passat. 

Aquests són alguns dels errors als que es deu referir l’alcalde Ros, que apareix en la fotografia dels perdedors, és a dir, dels tres dirigents del PSOE que segons rumorología interna, seran escombrats en les properes eleccions. Però compte, perquè si ells són escombrats (paraula que li agrada molt a Ros), també pot ser escombrat el partit. 

En definitiva, correm mals temps per als que han comès errors des del poder, encara que Ros ens vulgui fer creure, que guanyarà les eleccions municipals, no només del 2015, sinó també les del 2019. Al nostre poble d’això se’n diu "fantasmades".  

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]