sábado, 6 de diciembre de 2014

La Tira

Lleida contra la corrupció
Algunes coses semblen començar a moure’s aquí a Lleida, en la direcció d’encetar una possible catarsi, entre alguns membres de la classe política lleidatana.
Fa poc, aquest mitjà va publicar un article on el seu autor explica l’actitud d’alguns mitjans de comunicació, quan no es donen per assabentats de certes qüestions greus i presumptament corruptelars, i per tant no les publiquen. De ser així, podríem estar parlant fins i tot, d’una complicitat manifesta.

De tota manera i malgrat que alguns mitjans de comunicació davant certs escàndols, opten per mirar cap un altre costat, el que no podran, és fer callar la veu de la societat civil, que no deu cap favor a la classe política, ens al contrari, el que li pot recriminar és, que des d’un panorama d’impostos elevadíssims, amb uns serveis als ciutadans que són més mínims que mai, tinguem de suportar un ambient de presumpta, o pot ser no tant presumpta, corrupció, i ens ho tinguem de mirar tot des de la barrera de la opacitat.

Sabem que hi ha alguns grups de ciutadans, que farts de tanta injustícia i manca de transparència, estan portant ja, documental per investigar als llocs idonis. De moment tenim entès, que el total d’assumptes no supera la cinquantena, però en poden sortir més, ja que encara no han estat presentats.

Per tant, tenint en compte tot el que ens han explicat, ens comencem a preguntar:
Què passarà amb l’Ajuntament? 
I què passarà amb la Diputació?

De moment i per encetar la sèrie, us deixem un escrit passat ja pel Registre i que amablement ens ha fet a mans, la Plataforma Gent de Lleida.

===================================

Sr. Alcalde
Ajuntament de Lleida
Plaça Paeria, 1
25007 Lleida

Robert Daura Amorós, veí de Lleida, amb DNI ...... en nom de l’Assembla que presideixo, humilment compareix-ho davant vostè per a

EXPOSAR,               
Que hem vist aparèixer unes greus informacions en diferents mitjans de comunicació, així com en diverses webs digitals i manifestacions i/o acusacions de diversos partits polítics, sobre els veritables sous que perceben, tant els representants públics, com els càrrecs de confiança del Consistori que vostè presideix.

Han estat aquestes, unes noticies i insinuacions que han provocat una seria confusió als veïns de la nostra Ciutat i el que és pitjor, en molts casos la pèrdua de credibilitat i confiança en els nostres càrrecs municipals, es per tot el que,

SOL·LICITA,
Que per tal de provar d’una forma transparent i definitiva, que la honestedat dels nostres edils queda totalment fora de dubte, cosa que a priori no dubtem, però que entenem que seria la manera més directa d’acabar amb el que segurament no són més que insidies.

Demanem unes Certificacions en forma clara. Per suposat que té el nostre compromís, de que un cop tinguem les certificacions, desmentirem amb ganes, tota aquesta rumorologia que d’entrada creiem falsaria.

Tenim entès, de que vos teniu l’obligació de ser transparent, per tant, volem deixar molt clar, de que si no són contestades les nostres sol·licituds, aquesta petició haurà de ser considerada com un pas previ, a una sol·licitud d’auxili judicial.

Demanem doncs:
1)    Que siguin publicades les declaracions de Renda dels exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 de tots els regidors de l’Ajuntament de Lleida. S’inclou l’exercici 2009 per a veure clarament la diferència entre els ingressos de la seva vida professional privada i els que obtenen per la seva representació política. Tenint en compte que de les investigacions, que nosaltres modestament hem pogut efectuar, hem arribat a la conclusió, de que hi ha regidors que obtenen salaris d’una segona feina o bé de diverses administracions públiques, cosa que entenem que podria ser com a mínim, una irregularitat.

2)    La mateixa petició en el mateix contingut i exercicis per tots el càrrecs de confiança, que durant aquets exercicis han cobrat del nostre Ajuntament. Tanmateix, certificar si aquets càrrecs de confiança figuren en la plantilla laboral tal i com marca la llei, o bé si tenen alguna altra legislació laboral aplicada.

3)    Si els regidors i càrrecs de confiança que tenen dedicació exclusiva cobren les diverses gratificacions aprovades pel Ple municipal d’assistència a Ple, Comissió de govern, Comissions informatives i altres Actes de representació pública, ja que nosaltres entenem que això seria incompatible.

4)    Que se’ns doni compte públicament de totes les autoritzacions de compatibilitat amb “segones feines”, o estar presents en consells d’administracions d’empreses públiques o privades, aprovades pel Ple de l’Ajuntament, ja que en alguns caos entenem, que també podria ser incompatible i/o irregular.

5)    Relació de totes les dietes i despeses de representació cobrades per la seva revisió i fiscalització si corresponen realment a Actes relacionats amb les seves tasques polítiques o de direcció o si són simplement complements dels sous que ja perceben.

6)    Relació de totes les hores extraordinàries cobrades pels escoltes que l’acompanyen a vostè i certificació per part dels òrgans d’Intervenció, de que aquestes hores extraordinàries, apart d’haver estat autoritzades legalment, corresponen a acompanyaments que se li han efectuat per assistència i desplaçaments oficials, sempre relacionats amb el càrrec que ostenta. Així com qualsevol altra despesa d’aquets escoltes.

Tot això, tal i com li he manifestat, és en  interès de poder aportar a tota la ciutadania la tranquil·litat, de que en la nostra estimada Paeria, es fan totes les gestions de forma legal i controlada, per no endur-nos algun dia, alguna sorpresa desagradable.

Li preguem per finalitzar, que tingui aquest escrit per rebut, en temps i forma, i que sigui contestat en la major urgència possible, ja que tal i com li he dit, qualsevol dilació o silenci serà considerat com un indici d’opacitat, en el que de moment no volem ni pensar-hi, ja que ens obligaria a passar-ho a altres instàncies que ens auxiliïn.

Atentament,
A Lleida, al 1 de desembre de 2014

Robert Daura Amorós
President - Plataforma Gent de Lleida 

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]