jueves, 20 de noviembre de 2014

La Tira


L’informe sobre “dietes” de Ros (1)

Fa uns dies, ens va arribar una mena d’informe molt detallat, sobre les quantitats que percebia el nostre alcalde, Àngel Ros, com a membre del Consell d’Administració de La Caixa, però a traves d’aquest informe, acabem de saber que també era membre de la Comissió de Control de La Caixa.
Des de sempre hem sabut que pertànyer al Consell d’Administració no tenia una remuneració o un sou, en canvi sí havia la possibilitat de percebre unes dietes i unes despeses de desplaçament.

En aquest informe, es diu que des de 2005 fins al 2012, Ros va cobrar de La Caixa 207.000 € en “dietes”. Es clar que en el llistat, trobem a faltar l’import que va percebre l’any 2004, doncs va començar a ser Conseller, al 26 de març de 2004 (segons l’Acta de l’Ajuntament).

El haver cobrat aquests emoluments, no està clar si podria tenir algunes repercussions legals, perquè l’import és el que és, i si va ser declarat com a dietes quan eren retribucions, doncs aleshores podria tenir repercussions, no sabem si judicials, però fiscals sembla que sí.

Si considerem que eren “dietes” i segons diu l’informe, Ros ja va cobrar 2.500 € per reunió al 2007, però l’any 2011 va arribar a cobrar 3.000 € per reunió, malgrat que ens hem informat de que no hi ha cap funcionari de l’Estat que pugui cobrar aquestes “dietes” tan grans. Però a més, si consultem la normativa que en aquest sentit està establerta a l’Ajuntament de Lleida, article 31, “Retribucions a Membres de la Corporació”, es diu que el Paer en cap, si assisteix a reunions fora de la demarcació de Lleida, podrà percebre un màxim de 250 € per reunió i dia, amb un topall mensual de 1.500 €. Aquí Ros no cobrava 250, sinó 3.000. I al cap del mes no eren 1.500 sinó 3.000 €?

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha de clarificar seriosament aquesta qüestió i no val, que en assabentar-se sobre la circulació d’aquest informe, anar a una emissora de radio, per a dir poc més o menys, que ell és bon xicot i tot ha fet correctament.

Escolti senyor Alcalde, ens podria contestar una pregunta?
Miri, com veiem evident que vos sembleu tenir, un gran afany per cobrar diners, com sigui que fa poc va haver al país un gran escàndol, que encara és viu, per les targetes “black”, com sigui que dilluns passat, UPyD va denunciar públicament als mitjans, que algunes caixes catalanes tenien targetes “black”, ens permetrà que li preguntem, naturalment sense cap afany d’ofendre’l: Tenia vostè també, alguna targeta “black” de La Caixa, o és que allí no en havia? 

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]