miércoles, 14 de octubre de 2009

La Tira

¿Cobrem a Lleida, l'IBI de ACESA?


L’Impost de Bens Immobles (IBI) o antiga Contribució, grava anualment la titularitat de bens immobles, ja siguin finques de tot tipus o edificacions.

El valor cadastral de les finques ve fixat pel Cadastre, un valor que es veu multiplicat per un coeficient que aprova cada Ajuntament i que indica, la quantitat anual a pagar, o a contribuir, per cadascuna de les finques del municipi, ja siguin rústiques o urbanes, sent aquest un impost que cobra l’Ajuntament.

L’autopista ACESA al seu pas per les terres lleidatanes, travessa catorze municipis, als que en teoria pertoca rebre l’IBI anual sobres aquest terrenys. ACESA que té com a major accionista la Caixa en un 26%, no vol pagar l’IBI en 13 pobles que li reclamen, tot i al·legant que hi ha una bonificació que té de pagar l’Estat.

Desprès de moltes reclamacions, recursos i finalment, demandes judicials, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha començat a notificar les sentencies als 13 pobles que en conjunt reclamen un total de 3´7 milions d’euros.
Sembla que de moment, aquestes sentencies són favorables a les reclamacions d’aquest municipis.

Però l’autopista també transcorre pel terme de Lleida en uns 2´5 quilometres, i per tant, sembla que també l’Ajuntament, defensant els interessos dels lleidatans, tindria d’estar entre els municipis que han demandat el cobrament?
I una de dos, o és que ACESA paga l’IBI només a l’Ajuntament de Lleida, i en aquest cas no hi ha res a dir, o sinó el paga i l’Ajuntament no l’ha demandat, és que el nostre Alcalde no defensa els interessos dels lleidatans.

Els Veïns de Lleida paguem un IBI dels més elevats d’Espanya, malgrat això i tot estan en una crisi monumental, l’Ajuntament ens ha apujat l’IBI en una mitjana del 10%. I per tant, si els Veïns de Lleida paguem, sembla que ACESA, que té molts més diners que els sofrits Veïns, també té de pagar el que li pertoca?

¿Ens aclarirà el nostre Alcalde, si l’Ajuntament de Lleida, cobra o no, l’IBI de ACESA pels terrenys que ocupen en el terme de Lleida?
Si no ho aclareix, pot donar peu a pensar, que entre tots els Veïns de Lleida, estem pagant l’Ibi de ACESA, amb la total despreocupació del nostre Alcalde, que en aquest sentit no sembla defensar els interessos dels lleidatans.

Alcalde, com estem de memòria; cobra l’Ajuntament l’IBI de ACESA, si o no? Perquè si vostè no els hi cobra, també podem pensar, que els hi deuen un favor?

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]