jueves, 4 de diciembre de 2008

Des de la meva finestra

La Generalitat va pagar 4,6 milions sense cap justificant?

Es ben sabut que des de l’Administració se’ns demana quantitat de comprovants i justificants; fa poc una persona que va sol·licitar l’ajut per la Llei de Dependència, ens explicà la gran quantitat de justificants que va tenir de lliurar i els controls que va tenir de passar.

Està bé que es facin totes aquestes comprovacions. En tot cas, comprovació ve de comprovant i el que no pot ser de cap de les maneres, es que hi hagin dues vares de mesurar; una pels ciutadans i un altra per l’Administració; es a dir, que l’Administració a uns ens demani tots els comprovants i en canvi ella mateixa pagui una gran quantitat de diners de tots, sense comprovants.

A estat publicat, que la Sindicatura de Comptes ha detectat en un informe de Fiscalització del any 2006, relatiu al Programa 221 de Seguretat Ciutadana (departament en aquell moment baix control de la consellera Montserrat Tura), unes despeses de 4,6 milions d’euros sense justificants (765 milions de pessetes). Es veu que eren despeses de final d’obra en comissaries. Però, les despeses de final d’obra estan exemptes de generar factura?

L’informe de la Sindicatura, diu que aquestes despeses “no s’ajusten a la llei. El pagament d’aquests imports, sense cap document o certificació d’obra que ho justifiqui o li doni suport, podria incórrer en alguna causa de nul·litat”.

En data posterior un portaveu de Interior, diu que han aportat una factura i el contracte de modificació i que per tant s’ha complert amb la legalitat. Una modificació de contracte que puja 4,6 milions? I la Sindicatura no diu que ja està tot correcte?

En el nostre país i posem per cas, la policia de trànsit, ens pot demanar en un control de carretera, tota la documentació personal i del cotxe, fer un control de alcoholèmia, de consum de drogues, etcètera, però si no aportem la documentació requerida o ens neguem als controls, serem sancionats durament, per una Administració, que paga 4,6 milions d’euros sense comprovants i aquí no passa res? Ho explicarà el president Montilla balbucejant? Dimitirà algú, senyora consellera Tura?

Voleu dir, que realment estem en un país avançat de la Unió Europea?So compareixença balbucejant de en Montilla ministre, cliqueu a: http://www.youtube.com/watch?v=YErMtoxLZKY

Per veure Montilla contestant cop si cop sa, als treballadors de Braun,
cliqueu a:
http://www.youtube.com/watch?v=YeGNIK2jlOM&NR=1

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]