miércoles, 5 de noviembre de 2008

(05 Nov 2008) La TiraAjuntaments una mica escurats
  
La crisi en el sector construcció els està passant factura als ajuntaments, la qual cosa prova el que vam dir ja fa temps: que la construcció els fiançava en gran manera.
Les ultimes dades, diuen que estan tardant una mitjana de més de vuit mesos, en pagar factures als seus proveïdors. De tal cosa es queixen empreses que presten serveis per compte d’ajuntaments, tot i dient, que hi ha un augment espectacular, en el termini que tarden en pagar als seus proveïdors.

El president de ASELIP, patronal del sector d’empreses que operen amb 3.500 ajuntaments de tot el país, reconeix que les administracions han estat mal pagadores en quant a la tardança, explica que això ja era “un mal endèmic”, però que ara ja comencen a tardar vuit mesos i mig en pagar, la qual cosa posa en evidencia el deteriorament de les tresoreries municipals.

El deute institucional per factures corrents (ajuntaments i diputacions), suma en aquest moment uns 24.850 milions d’euros, una xifra similar al 2,7% del PIB.

El problema és per les petites empreses, que no tenen prou tresoreria com per aguantar aquestes ampliacions de termini en els pagaments, si bé altres empreses grans poden suportar millor l’ajornament del cobrament.

Aquesta situació resulta ser encara més punyent, si es té en compte la Ley de Contratos del Sector Público, la qual estableix que l’administració té un màxim de 60 dies per pagar.
També el BOE va publicar la transposició de una Directiva Europea, on es diu que les empreses proveïdores, tenen dret a percebre interessos de demora si no cobren en el termini establert. És més, estableix que en cas d’impagament, l’empresa té dret a reclamar un tipus d’interès, que és el fixat en cada moment pel Banc Central Europeu més set punts; en aquest moment estaria en un 11,25% addicional al principal de la factura, cosa que en gran quantitat de casos no s’està complint. També es diu, que es poden cobrar interessos sobre els interessos impagats.

Es a dir, que l’administració aprova una llei que després incompleix, mentre a nosaltres ens apliquen fortes sancions per incomplir una normativa de trànsit. Aquesta situació d’abús de poder i discriminació, seria impensable en altres països seriosos, on els Jutjats o bé obligarien a pagar a termini a l’administració, o bé anul·larien les multes que aquesta posa als ciutadans, per discriminació. L’Administració està obligada també, a complir totes les lleis.

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]