martes, 25 de noviembre de 2008

Mon Veïnal

Participació Ciutadana, fa referència a que s'ha de treballar perquè els ciutadans participin, o anem errats?

A qui li agrada veure aquesta imatge? A qui l’interessa que perduri aquesta imatge?

Estic segur que a cap veí d’aquest barri que tingui ganes d’aportar propostes per millorar l’entorn on viu el dia a dia i no pot fer-ho. I per descomptat, tampoc a aquelles persones que volen fer barri desinteressadament, que volen treballar per la integració de les persones que hi viuen des de fa molts o pocs anys.

Així doncs, em pregunto: a qui li deu semblar bé que l’Associació de Veïns de l’Avinguda del Segre, es trobi en aquesta situació, és a dir, “morta”?.

Un grup de socis i veïns, inquiets i preocupats pel barri, vàrem decidir un dia reactivar l’Associació y reanimar el moviment veïnal a través d’aquesta. Des de llavors, tot han estat amenaces, obstacles i impediments amb l’objectiu d’aturar aquesta iniciativa.
Aquest compromís no és un altre que l’Associació de Veïns de l’Avinguda del Segre funcioni com a tal, i recolzi les aspiracions i els drets dels veïns d’aquest barri davant les Institucions.

La nova junta de l’Associació, legalment constituïda i registrada des del mes de maig de 2008, ha intentat tirar endavant el seu projecte:

- Obrir l’Associació al barri, invitant als veïns a fer-se’n socis, ja que no té sentit que existeixi una Associació, on no hi ha associats, situació que es viu actualment. Es llavors quan tots plegats ens preguntem, a qui representa la persona que es fa dir Presidenta?

- Donar l’oportunitat a tots els veïns de presentar candidatures per formar una nova junta definitiva.

- Convocar una Assemblea General i així poder escollir als representants.
Ens consta que en 3 anys no s’ha convocat cap Assemblea, això vol dir també, que no s’han justificat els diners que l’Ajuntament, a través de subvencions, destina a l’Associació.

L’anterior Presidenta no reconeix la nova junta i bloqueja aquesta iniciativa ficant un candau a la porta del local de l’Associació, de manera que ens impedeix l’accés i l’ús d’aquest espai que ens pertoca, i per tant l’accés als llibres i demés documentació.

Vam demanar l’ intervenció de la FAV (Federació d’Associacions de Veïns de Lleida), pensant que com a tal, faria ús del sentit comú i vetllaria pel bon funcionament i representativitat d’un dels seus associats en pro del bon nom i seriositat del moviment veïnal

Malauradament, no va ser així. A la FAV li és igual les irregularitats que hi pugi haver dins una Associació. Segons el seu President “són problemes interns que la mateixa Associació ha de resoldre”. Per tant ens preguntem:

¿De que ens serveix la Federació d’Associacions de Veïns, als veïns de Lleida, quan la paguem ben generosament?.

A aquesta resposta, s’afegeix l’actitud de la Regidoria de Participació Ciutadana, que no és altra que defensar la postura de la Sra. Marta Roigé. En cap moment han tingut en consideració, els motius que han dut a aquest grup de socis i de veïns a donar aquest pas i han ignorat completament els escrits adreçats a aquesta Regidoria. Un altra pregunta que ens fem és:
¿Participació Ciutadana, fa referència a que s’ha de treballar perquè els ciutadans participin, o anem errats?

Hi ha coses que no s’entenen!

Crec que no resulta gaire difícil treure conclusions, per tant, la resposta a la pregunta, “a qui li deu semblar bé que continuï aquesta situació?” és bastant clara.

De totes maneres i amb tots els entrebancs que han sorgit i sortiran, tirarem endavant el nostre compromís, i molt aviat iniciarem el procediment perquè l’Associació de Veïns de l’Avinguda del Segre, funcioni, en benefici del barri i de tots els veïns.

Salutacions,
Xavier Herrera Terrado

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]