viernes, 21 de noviembre de 2008

Laboral

El personal d'ADIF-Lleida mantindrà el seu horari habitual

L’empresa volia imposar un nou torn de tarda


Directa Terres de Ponent


El jutjat de lo social de Lleida ha determinat que l'empresa ADIF no té cap justificació ni cap causa provada per poder realitzar un canvi en els horaris de treball del seu personal a l’estació de Lleida-Pirineus.

L’empresa va anunciar al Comitè d’Empresa el passat mes d’abril la seva intenció d’adoptar una mesura de modificació substancial de les condicions de treball i instaurar un nou torn fix de tarda. Fins llavors, l’horari laboral era de matí i la resta d’hores les cobria una brigada d'incidències on s’hi podien adscriure les treballadores de manera voluntària.
La mesura afectava al sector de telecomunicacions i als sectors de les instal·lacions de seguretat elèctriques i mecàniques, amb un total de 21 persones.

Segons ha explicat a La Directa l’advocada de la CGT-Ponent, Blanca Rivas, aquest procediment exigeix un període de 15 dies de consultes amb el Comitè d’Empresa perquè és una modificació de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors i Treballadores. Després d'aquest temps, tant si hi ha acord com si no, l'empresa pot imposar la mesura, però l’ha de justificar.

“L’empresa va seguir el procediment i sense l'aprovació del Comitè va decidir tirar pel dret i dir que el 30 de setembre implantaria unilateralment la mesura. Davant d’això, els sindicats CGT i UGT vàrem interposar una demanda de conflicte col·lectiu (perquè afecta a un gran nombre de treballadors) per modificació substancial de les condicions de treball. Finalment, al no acumular-se les demandes, la que va prosseguir va ser la d'UGT però tots tres sindicats, CCOO, UGT i nosaltres, CGT, ens oposàvem al canvi. Ara la jutgessa ens ha donat la raó.”
Així, segons dicta la sentència, l’empresa no ha demostrat tenir més avaries ni que aquestes tardin més hores en arreglar-se,
“sinó al contrari, n'hi havia menys i es reparaven amb menys hores”.

El conflicte que s’ha viscut a ADIF Lleida, segons Blanca Rivas: “és només el darrer i reflexa com està la situació. Amb el procés de privatització ha disminuït el nombre de treballadores, no s’ha renovat la plantilla i la subcontractació ha portat molts problemes en el servei.”Des de fa un any també hi han aturades en els serveis de venda de bitllets, informació i atenció a la clientela que depenen d’ADIF.

La privatització del ferrocarril

Amb la llei del Sector Ferroviari (en vigor des del 31 de desembre del 2004) es va iniciar la privatització del ferrocarril a l’estat espanyol. L’empresa pública RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) va ser dividida en dos: RENFE-Operadora i ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Des de llavors, RENFE-Operadora s’encarrega, en principi, del transport de mercaderies i de passatge en règim de competència amb d’altres empreses. A la pràctica, segueix mantenint el monopoli en el transport de persones. També fabrica i manté material ferroviari a través de la seva filial Integria. És una entitat pública depenent del Ministerio de Fomento i el seu president és José Salgueiro Carmona, que procedeix de la presidència de RENFE.

Per la seva banda, ADIF s’ocupa del manteniment de les infrastructures ferroviàries (construcció i gestió de les vies, les estacions i les comunicacions), manté el règim de monopoli i cobra un cànon a les empreses usuàries. També depèn del Ministerio de Fomento i el seu actual (i també únic) president és Antonio González Marín.

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]