lunes, 27 de octubre de 2008

(27 Oct 2008) La Tira

El Gerent, la veu del seu amo: l'Alcalde

El dia 15 d’octubre, les seccions sindicals que formen la Junta de Personal de l’Ajuntament de Lleida, van acordar per unanimitat, enviar un escrit de protesta a l’alcalde Ros, per tal de manifestar-li el seu descontent amb les actuacions del Gerent de Recursos Humans de l’Ajuntament; un càrrec anomenat directament a dit per l’alcalde i que el paguem entre tots nosaltres.

Diuen que no poden consentir per més temps, les continues burles i descrèdits del Gerent.
Que tampoc poden tolerar les amenaces, velades o no, que es venen produint amb massa freqüència, perquè la llibertat d’expressió no es te ni de discutir.
Que els hi nega veracitat a acords escrits i que ja consten en actes fetes per la pròpia gerència.
Diuen que com a representació sindical, són els actors principals en les negociacions i no uns mers observadors, tot i manifestant-li, el descontent i desànim de la plantilla municipal, degut en part a la falta de transparència en l’àrea de Recursos Humans del nostre Ajuntament.

És certament un escrit clar i contundent, el que passa es que hi trobem a faltar una petita introducció, perquè hem mirat la llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local., que en el seu article 21, diu que l’alcalde “ostenta las siguientes atribuciones: Dirigir el gobierno y la administración municipal... desempeñar la jefatura superior de todo el personal”.
Es vol dir, que legalment l’alcalde és precisament el Cap de Personal màxim de tot l’Ajuntament, i encara que l’alcalde va anomenar al Gerent delegant en ell, l’alcalde continua sent el Cap de Personal, per tant, el que faci el Gerent en tant que Gerent, consta a efectes legals, com si ho fes l’alcalde.

Des d’aquí demanem a l’alcalde de Lleida, que deixi de fer aquests disbarats. Que posi fil a la agulla, reconduint el tema i compleixi la llei, donant tot el protagonisme que legalment tenen, a les seccions sindicals que formen la Junta de Personal de l’Ajuntament de Lleida. Que respecti els acords presos, per tal de que els funcionaris no estiguin en un estat de desànim; potser aquesta sigui la causa, de que hi hagi algun error en alguna tramitació, que després repercuteix negativament en els veïns de Lleida.
¿Per cert, serà veritat el rumor segons el qual, l’alcalde hauria comentat fa poc, que li sobraven el 20% dels funcionaris?

En tot cas, sembla que no tractar bé als empleats a traves de persona interposada, denota la covardia de qui no s’atreveix a donar la cara.

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]