lunes, 13 de octubre de 2008

(13 Oct 2008) La Tira

Es prepara una forta
pujada d'impostos Municipals

A primers d’any, la “Federación Española de Municipios y Provincias” (FEMP), va adreçar al Ministerio de Economía, un escrit sol·licitant un seguit de modificacions que tenen d’entrar en vigor al 2009 i que porta incorporada la petició d’una forta pujada generalitzada en tots els Impostos Municipals.

Entre els distints apartats, destaquen l’Impost de Bens Immobles (IBI). També apareix l’Impost de Activitats Econòmiques (IAE). Les plusvàlues quedaran igualment gravades amb una forta pujada. El ICIO, impost que grava les construccions i obres en general, no només pujarà molt, sinó que s’aplicarà fins i tot, un gravamen als solars buits. Tampoc escaparà a la pujada, l’Impost anual de Circulació per vehicles, que deixarà de estar taxat pels “cavalls fiscals” i passarà a taxar-se en relació al preu de compra del vehicle, penalitzant als vehicles que no tinguin homologació medi ambiental (que son la gran majoria).
Un altra novetat que apareix en el document, es la possibilitat de aplicar als ciutadans un recàrrec municipal sobre l’IRPF a cada un.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, forma part del Consell Federal de la FEMP i sembla que forçosament, té de estar al corrent d’aquestes fortes pujades.
Estranya que el Sr. alcalde, que quan enxampa un micròfon parla pels colzes, no ens hagi informat sobre aquest assumpte als lleidatans. Estranya més que res, perquè en les seves abundants declaracions a la premsa i a les emissores de radio, ha tingut ocasions més que sobrades com per informar-nos. O és que potser, l’alcalde Ros, només ens explica, sempre amb un somriure amable, com és de meravellosa la seva acció de govern al front de l’Ajuntament de Lleida, però ens amaga fins l’últim moment, la forta pujada d’impostos que ell mateix ha demanat?

Davant d’uns elevadíssims Impostos Municipals que ja tenim, si encara ens els pugen més, seran abusius. I no tots els veïns de Lleida, tenim un sou d’alcalde com per poder-los pagar.

Davant d’una pujada d’impostos, en uns anys de crisi i pels escarransits serveis que rebem, un es pregunta: encara li fan falta més diners a l’Ajuntament de Lleida...serà que encara no li paguem un sou suficientment elevat, Sr. alcalde del somriure amable?

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]