martes, 12 de agosto de 2008

(Agos 2008) Cartes al director

“AL·LEGACIONS”

Aquesta expressió que conté la possibilitat de demanar una canvi en qualsevol decisió provisional d’alguna institució o autoritat pública, caldria que fos ben sospesada per qui la presenta, i que aquesta persona -o empresa- estigues també ben assabentada de la real dimensió, de la seva efectivitat i de la força que pot tenir davant de qui es receptor de la demanda.

Aquesta introducció és necessària perquè, quan els governs municipals defensen un projecte i en el seu discurs demanen una aprovació –encara que aquesta sigui inicial i per tant oberta a modificacions abans de ser definitiva- ofereixen als que han de votar aquesta resolució, la possibilitat de aprovar-la “inicialment” per a guanyar temps i oferint a canvi, un termini generós en el temps, per a presentar totes les al·legacions que vulguin amb l’esperança d’aconseguir les modificacions al projecte que creguin oportunes.

En principi, sembla un argument raonable, però la realitat és totalment negativa i diferent. Els particulars o empresaris que presenten al·legacions, han de saber que la força d’una proposta de canvi inclosa en una al·legació, per molt ben formulada que sigui aquesta, no té cap força davant de la institució i aquesta, amb la proposta aprovada, -inicialment- per passar-la a definitiva en la forma proposada, no té més problema que esperar que passi el temps de presentació d’al·legacions i una vegada desestimades aquestes –que és el tràmit normal- sense variar el projecte inicial, passar a la resolució definitiva.

La practica ens diu, que una vegada aprovat el projecte en forma inicial, la força d’una al·legació es zero (en castellà, “cero patatero”). Els canvis s’han d’aconseguir –sempre- abans de l’aprovació inicial. Cas contrari, fracàs absolut en les demandes. Teniu en compte, que en l’acceptació d’al·legacions, l’equip de govern té el 100% del poder de decisió.
Quina credibilitat pot tenir un proposta d’aprovació “inicial” amb la possibilitat de modificar-la “a posteriori”, pel mitja totalment desacreditat de presentació d’al·legacions? Resposta: cap.

Com a resum pedagògic podem dir que les al·legacions s’han de publicar i resoldre, ABANS de presentar les propostes al ple. D’un altra forma no serveixen de res.

R. Hernández

-------------------------------------------------------------------------------------
Nota de la Redacció: Les Cartes al Director no podran contenir ni insults, ni ser ofensives, en tot cas, no seran la nostra opinió sino la del signant. En cap cas es mantindra correspondencia amb els autors.
Les Cartes al Director es poden enviar a la nostra adreça:
ilergeta386@gmail.com

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]