martes, 3 de marzo de 2015

Cartes al Director

Corrupció silenciosa

Ja fa més de quinze anys que el nostre Ajuntament va aprovar una catalogació laboral infame. Va valorar tots els llocs de treball de forma subjectiva i sectària, de manera que les persones més properes i més amigues de l’equip de governant varen ser les més beneficiades.

Desprès va venir el denominat Acord del 0,35 amb el que es marquen unes clares diferències entre els funcionaris de la Paeria i se inculca la Llei de Funció Pública, atorgant als tres nivells C,D i E les màximes retribucions contingudes en la esmentada llei sense tenir en compte la titulació, forma d’accés a l’Administració i sense cap igualtat d’oportunitats.

Des de aleshores s’ha doblat el nombre de treballadors a l’Ajuntament de Lleida i s’han incorporat a la plantilla municipal tota una sèrie de treballadors/res que a través d’un Pacte Conveni que marcava de forma il·legal les proves i els mèrits per accedir als llocs de treball, no a les places de treball que marca la llei, el que ha originat la situació en que ens trobem que fa que els gestors polítics i els òrgans tècnics actuals de recursos humans, no saben com sortir-ne.

A tot aquest reguitzell d’incongruències s’ha de afegir la gestió d’incorporar treballadors/res dels diferents organismes i empreses públiques de la Paeria com si ja fossin funcionaris de carrera, es a dir, una vegada més de forma il·legítima amb un alt grau de irresponsabilitat per part dels òrgans tècnics del Departament de Personal de l’Ajuntament que, per no enfrontar-se ni als treballadors ni als seus representants, i amb el vist i plau dels òrgans polítics corresponents, han provocat l’actual situació finalista.

Veureu que en tot moment tinc el màxim de respecte pels companys i companyes que formen part de l’actual plantilla funcionarial i laboral de l’Ajuntament de Lleida, perquè han estat les veritables víctimes de tot aquest desgavell. Sobretot als que s’ha aplicat la llei de funcionarització posteriorment a la llei que regulava aquesta forma d’accés a l’Administració com a funcionari de carrera essent  una llei de caràcter extraordinari i per una sola vegada que s’havia d’aplicar als que eren treballadors laborals l’any 2005, que reunien una sèrie de requisits.

Malgrat que com a delegat sindical de la plataforma Tots Paeria, i amb nombrosos escrits passats pel Registre General de l’Ajuntament, he intentat des de fa anys com un clam en el desert que les diferents corporacions s’adonessin  de la greu situació a la que ens podia portar tot plegat, ha estat el propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui obliga, finalment, a regularitzar aquest desordre tantes vegades denunciat.

S’ha de reorganitzar tot el tema de Recursos Humans de l’Ajuntament de Lleida i adaptar-lo a la legalitat, amb totes les conseqüències. Hem d’esperar que la Justícia fiqui al seu lloc tot el que una sèrie de irresponsables han desfet durant tants anys.

A l’Ajuntament de Lleida hi ha hagut diverses vares de mesurar, jo no sé si això te que veure amb l’altura política dels seus dirigents. Lo que si sé, es que la vara actual ha estat molt curta.

Miquel Guiu i Domingo
Funcionari de carrera

---------------------------------------------------------------
Nota de la Redacció: Les Cartes al Director, aniran degudament identificades i no podran contenir insults, ni ser ofensives, en tot cas, no seran la nostra opinió sinó la del signant. En cap cas es mantindrà correspondència amb els autors. Les Cartes al Director es poden enviar a la nostra adreça: ilergeta386@gmail.com

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]